Kisegítő eszközök

  • Tartalom méretezése 100%
  • Betűméret 100%
  • Vonalmagasság 100%
  • Betűtávolság 100%

Telefonszám:

+36 30 900 1800

Email cím:

iroda[@]dezsenyi.hu

Válasszon nyelvet

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban Panasz tv.) előírja az 50 vagy annál több főt foglalkoztató társaságok számára belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetését. A rendszer lehetővé teszi, hogy ha Ön a munkahelyén jogsértést, jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményt vagy mulasztást, illetve egyéb visszaélést észlelt, azt személyes adatainak titokban maradása mellett jelezze közvetlenül a társaság legfelsőbb vezetése vagy tulajdonosai felé.
A rendszert a megbízó társaságok számára külső szolgáltató, a Dezsényi Ügyvédi Iroda (a továbbiakban Bejelentővédelmi Ügyvéd) üzemelteti. A Bejelentővédelmi Ügyvéd a társaságtól független, a társaság által nem utasítható.
A Bejelentővédelmi Ügyvéd a bejelentést az érintett munkáltatónál a bejelentés kivizsgálására jogosult szervnek vagy személynek továbbítja azzal, hogy a bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatok tekintetében a bejelentésnek a bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatot nem tartalmazó kivonatát küldi meg a munkáltatónak, kivéve, ha a bejelentő előzetesen, írásban hozzájárult személyes adatai továbbításához.
A bejelentést a Panasz tv. értelmében a kivizsgálásra jogosult 30 napon belül kivizsgálja. különösen indokolt esetben a kivizsgálási határidő legfeljebb 3 hónapra meghosszabbítható. A meghosszabbításról és annak indokáról a bejelentőt tájékoztatni kell.
A bejelentés kivizsgálása során a Bejelentővédelmi Ügyvéd a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A bejelentés szövegét fogalmazza meg saját szavaival saját anyanyelvén. Amennyiben a bejelentés elintézéséhez szükséges, a fordításról a Bejelentővédelmi Ügyvéd gondoskodik.
A bejelentést megteheti nevének és elérhetőségeinek megadása nélkül is, azonban a Panasz tv. rendelkezései értelmében a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette.
Ugyancsak mellőzhető a bejelentés kivizsgálása, ha ugyanazon bejelentő ismételten a korábbival megegyező tartalmú bejelentést tesz.

Felhívjuk figyelmét, hogy a belső visszaélés-bejelentési rendszer nem támogatja azt, és nem védi annak névtelenségét, aki szándékosan, hamisan, jobb tudomása ellenére él bejelentéssel valakivel szemben.

A bejelentéssel érintett munkáltató *
Bejelentő neve A bejelentést megteheti nevének és elérhetőségének megadása nélkül is, azonban a Panasz tv. rendelkezései értelmében a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette.
Bejelentő email címe
Bejelentő telefonszáma
A bejelentő és a bejelentéssel érintett munkáltató viszonya *
A bejelentés tárgya *

Kerüljünk kapcsolatba

Kérjen visszahívást!

Adja meg nevét és telefonszámát, legkésőbb a következő munkanapon visszahívjuk.

Szakmai hírek

Fontos információk és érdekes tartalmak jogi témakörben

CSOK Plusz szabályok 2024-től
Jelentősen megemelkedett hitelösszeg, részben megváltozott feltételek
Tovább
Amit a Panasztörvényről a versenyszférában tudni kell
50 vagy annál több fős vállalkozásoknál kötelező visszaélés-bejelentési rendszer működtetése
Tovább
Jövő évtől változnak a CSOK és a Babaváró hitel szabályai
Szűkül a támogatottak köre, de nő az összeg
Tovább
Az új ingatlan-nyilvántartási törvény és az e-személyi
Az új ingatlan-nyilvántartási rendszerben a feleknek elektronikus aláírással kell majd ellátni az okiratokat.
Tovább
Fizessen-e a vevő foglalót / ajánlati biztosítékot / bánatpénzt az ingatlanosnak?
Cikkünkben az adásvételi szerződés megkötése előtt az ingatlanosnak átadott pénzösszegről lesz szó.
Tovább