Kisegítő eszközök

 • Tartalom méretezése 100%
 • Betűméret 100%
 • Vonalmagasság 100%
 • Betűtávolság 100%

Telefonszám:

+36 30 900 1800

Email cím:

iroda[@]dezsenyi.hu

Válasszon nyelvet

Öröklés

Egy természetes személy élete során a legnagyobb vagyoni mozgásokra akkor kerül sor, amikor ő örököl, és amikor ő utána örökölnek. Ezért indokolt ennek a jogi területnek kiemelt figyelmet szentelni.

Mindenkinek lehetősége van arra, hogy még életében rendelkezzen vagyonának sorsáról, köznapi szóhasználattal végrendelkezzen. Ügyvédi működésünk során számtalan vitás esetet láttunk örökléssel kapcsolatban. Az öröklési viták a leginkább úgy előzhetők meg, hogy az örökhagyó világossá teszi végakaratát az örökösök számára, oly módon, hogy az ténylegesen érvényesülni is tudjon. Mi szakértő segítséget nyújtunk a meglévő vagyonnal való rendelkezés lehetőségeiről.

A végrendelet tételén kívül számos más lehetőség is az örökhagyó rendelkezésére áll. Kérjen konzultációs lehetőséget, és tájékozódjon az örökléssel kapcsolatos kérdésekről.


Halál esetére vonatkozó vagyoni ügyletek, melyben ügyvédi irodánk segítségét igénybe veheti

 • végrendelet készítése
 • házastársak közös végrendelete
 • kitagadás és kizárás az örökségből
 • lemondás az öröklésről, örökség visszautasítása
 • hagyomány és utóhagyomány rendelése
 • meghagyás és közérdekű meghagyás
 • öröklési szerződés
 • halál esetére szóló ajándékozás
 • képviselet hagyatéki eljárásban, hagyatéki perben
 • osztályos egyezség létrehozása


Házastársak közös végrendelete

Polgári jogunk alapján van lehetőség arra, hogy házastársak közös végrendeletet tegyenek, amelynek előnye, hogy a házastársi közös vagyonról a házastársak egységesen tudnak rendelkezni.

Végrendelet tartási életjáradéki szerződés

Kitagadás és kizárás az örökségből

Az örökhagyónak lehetősége van arra, hogy egy olyan személyt, aki végrendelet hiányában törvényes örököse volna, az örökségből kitagadjon (ilyenkor a kitagadott semmit sem örököl), vagy kizárjon (a kizárt személy kötelesrészt örököl). Míg a kizárásnak az örökhagyó megfontolásán felül nincs semmilyen további feltétele, a kitagadást polgári jogunk komoly feltételekhez köti. Az örökségből való kitagadásnak lehet helye például, ha a kitagadott az öröklésre érdemtelen lenne, az örökhagyó sérelmére bűncselekményt követett el, tartási kötelezettségét súlyosan megsértette, erkölcstelen életmódot folytat, vagy durva hálátlanságot tanúsított.


Lemondás az öröklésről, az örökség visszautasítása

Aki az örökhagyó törvényes örököse volna, az az örökhagyóval kötött írásbeli szerződésben lemondhat az öröklésről, vagy az örökség egy részéről. Ez a lemondás tipikusan valamilyen, az örökhagyó életében nyújtott juttatás fejében történik.

Az örökség visszautasítására az örökhagyó halálát követően, a hagyatéki eljárásban van lehetőség kevés kivétellel az örökség egészét illetően.


Hagyomány és utóhagyomány rendelése

Hagyománynak nevezzük, ha az örökhagyó a hagyatékban meglevő valamely vagyontárgyról akként rendelkezik, hogy azt meghatározott személy részére juttatja, vagy örökösét arra kötelezi, hogy a hagyományosnak vagyoni szolgáltatást teljesítsen. (pl. „A pecsétgyűrűmet István öcsémre hagyom.”)

Utóhagyománynak nevezzük az örökhagyó olyan végrendeleti intézkedését, amely szerint a hagyományban egy meghatározott eseménytől vagy időponttól az addigi jogosultat más váltja fel. (pl. „István öcsém a pecsétgyűrűt adja át Pisti fiának, amikor az leérettségizik.”)


Meghagyás és közérdekű meghagyás

Meghagyásnak nevezzük, ha az örökhagyó a hagyatékban részesülő személyt harmadik személy, vagy közösség javára teljesítendő – nem vagyoni juttatás jellegű – kötelezettség teljesítésére kötelezi. Az örökhagyó a meghagyás teljesítéséhez is kötheti az örökösnek az örökségben való részesülését, így, ha az örökhagyó nem teljesíti a meghagyást, nem juthat az örökségéhez. („István öcsémnek meghagyom, hogy kérjen nyilvánosan bocsánatot Ilonka nénitől, és ha ezt megteszi, akkor rá hagyom a pecsétgyűrűmet.”)


Öröklési szerződés és halál esetére szóló ajándékozás

Öröklési szerződésben az örökhagyó a vele szerződő felet tartás, életjáradék, illetve gondozás fejében – vagyona, annak egy meghatározott része vagy meghatározott vagyontárgyak tekintetében – örökösévé nevezi és a másik fél kötelezettséget vállal a tartás, életjáradék, illetve gondozás teljesítésére. Míg a tartási és életjáradéki szerződések esetében a tulajdonjog a szerződés megkötésekor átszáll az eltartóra, öröklési szerződés esetén a tulajdonjog csak az örökös halálával száll át a szerződő félre.

Az örökhagyónak arra is van lehetősége, hogy azzal a feltétellel ajándékozzon, hogy a megajándékozott túléli őt, ezt hívjuk halál esetére szóló ajándékozásnak.


Képviselet hagyatéki eljárásban, hagyatéki perben

Hagyatéki eljárásban képviseljük ügyfeleinket a közjegyző előtt, illetve az örökösödés során kialakult vita esetén hagyatéki perben képviseljük megbízóinkat végrendelet megtámadására, köteles rész kiadására, illetve egyéb öröklési, hagyatéki igény érvényesítésére irányuló perben.


Osztályos egyezség

A hagyatéki eljárásban lehetőség van osztályos egyezség megkötésére, amelyben az örökösök a törvényes öröklés rendjétől eltérően rendelkeznek a hagyatéki vagyon felosztásáról.

Kerüljünk kapcsolatba

Kérjen visszahívást!

Adja meg nevét és telefonszámát, legkésőbb a következő munkanapon visszahívjuk.

Szakmai hírek

Fontos információk és érdekes tartalmak jogi témakörben

CSOK Plusz szabályok 2024-től
Jelentősen megemelkedett hitelösszeg, részben megváltozott feltételek
Tovább
Amit a Panasztörvényről a versenyszférában tudni kell
50 vagy annál több fős vállalkozásoknál kötelező visszaélés-bejelentési rendszer működtetése
Tovább
Jövő évtől változnak a CSOK és a Babaváró hitel szabályai
Szűkül a támogatottak köre, de nő az összeg
Tovább
Az új ingatlan-nyilvántartási törvény és az e-személyi
Az új ingatlan-nyilvántartási rendszerben a feleknek elektronikus aláírással kell majd ellátni az okiratokat.
Tovább
Fizessen-e a vevő foglalót / ajánlati biztosítékot / bánatpénzt az ingatlanosnak?
Cikkünkben az adásvételi szerződés megkötése előtt az ingatlanosnak átadott pénzösszegről lesz szó.
Tovább